INFORMASJON

NABOER

Kjære naboer til konsert med KISS 2023

Årets konsert med KISS arrangeres 15.juli på Kaldnes på samme området som Slottsfjellfestivalen avholdes.
Konsertområdet strekker seg fra Dockside/Beddingen og vestover til Agilityhallen. Vi har i år pyntet opp og fikset opp plenen som ble lagt i fjor.

Å være nabo til et så stort arrangement er en belastning, det har vi full forståelse for. Det er viktig for oss at dere som naboer opplever minst mulig sjenanse og ulemper i forbindelse med festivalen. Dere har gitt oss mange verdifulle innspill så langt i planleggingen, noe vi er svært takknemlig for. Vi ser frem til videre dialog og samarbeid, også underveis i festivalen – og etter hvert evaluering og tilbakemeldinger. God dialog og erfaringsdeling er viktig også for planleggingen av årene fremover.

Åpningstider

Dørene åpner klokken 16:00 lørdag 15.juli.
Konserten med KISS avsluttes klokken 23:00.

Her kommer noen praktiske opplysninger og informasjon som har vært etterspurt i dialogen med naboer:

Opp- og nedrigg

Selve festivalen går av stabelen 12. & 13. juli og konserten med KISS 15.juli Riggingen av festivalen starter to uker før festivalstart, og nedriggingen en uke etter.

Sikkerhet

Sikkerhet og orden ivaretas gjennom hele festivalen og konserten av sikkerhetsfirmaet Pro Sec, i samarbeid med politiet. Pro Sec har lang erfaring med store arrangementer og festivaler over hele landet.

Trafikk og parkering

Kaldnesgaten som går mot Badeland vil være helt stengt  i perioden fra og med onsdag 12. juli til og med lørdag 15. juli – Fra rundkjøringen ved Spar, mot Badeland, begge veier. Naboer som har innkjørsel fra dette partiet vil ha mulighet til å kjøre til og fra eiendommene. Trafikken inn fra kanalbroen vil også ha begrenset tilgang. Beboerparkering og parkeringshus vil etter planen være tilgjengelig som vanlig. Det vil være vakthold ved rundkjøringen ned mot beboerområdet. Gangbroen blir stengt for trafikk 22:30-24:00, men kan åpnes tidligere dersom det lar seg gjøre av sikkerhetsmessige grunner.

Det vil bli organisert alternativ parkeringsplass i nærheten for dere som har parkeringsplass på festivalområdet. Denne informasjonen vil komme fra parkeringsselskapet.

Søppel og orden

Arrangøren har et eget ryddeteam i aksjon på og utenfor konsertområdet. Ryddeteamet jobber kontinuerlig under hele arrangementet, også i løpet av natten og om morgenen. I tillegg har vi et godt samarbeid med kommunen, som kjører søppelet vekk fra området.

Pass

Vi vet at noen naboer har ønsket seg konsertbillett til KISS og vi skulle gjerne vært i posisjon til å kunne tilby dette. Et stort antall naboer kombinert med det å etablere en ny festival og arena på et helt nytt område – med de kostnader det fører med seg, gjør at vi dessverre ikke har økonomi til det. Vi håper derimot at det nye opparbeidede gressbelagte området vil være til glede for hele nabolaget gjennom året og i tiden som kommer.

Støy/lyd

Festivalen har investert i spesiallydutstyr som tar i bruk ny teknologi som vil gjøre det mulig å kontrollere og styre lydnivået på en helt annen måte enn tidligere år.

I veilederen «Musikkanlegg og helse» er det angitt grenseverdier for lydnivået på offentlige arrangementer og festivaler. Når det skal gjennomføres konserter under Slottsfjell, vil disse grenseverdiene følges.

En ekstern lydkonsulent fra DB Kontroll blir engasjert inn. Lydkonsulenten monterer måleutstyr på scenene, ved mikseposisjoner og området rundt. Lydnivået blir målt i sanntid, noe som gir oss muligheten til å følge med og tilpasse lydnivået til grenseverdiene. Etter festivalen utarbeider vi en rapport som sendes til offentlige etater.

Vi som arrangører håper på et godt naboskap og ønsker alle en riktig god sommer!